Un Estat laic amb llibertat de creences i conviccions

Les institucions públiques de la República Catalana es declaren laiques, alhora que garanteixen totes les creences i conviccions dels ciutadans.

Cal defensar i garantir la lliure pràctica de les creences religioses i el respecte al pluralisme religiós des del principi de laïcitat de l’espai públic.

S’ha de fomentar el diàleg interreligiós i el coneixement de les diverses tradicions religioses com a mesura per combatre prejudicis i actituds xenòfobes, vetllant de forma especial contra qualsevol manifestació islamòfoba.

És important establir una política comunicativa amb relació a la percepció del fet migratori. Les institucions han d’actuar de forma proactiva, no només amb els missatges que emeten, sinó també vetllant per l’ús que se’n fa des dels mitjans de comunicació, actuant de forma ferma quan sigui necessari.