Un model de seguretat humana compromès amb la pau

Catalunya ha de contribuir a la construcció d’un paradigma de seguretat humana més global i multidimensional que la simple defensa militar. Per això, la República Catalana elaborarà un sistema de defensa i seguretat civil, incorporant les agendes de pau, seguretat, desarmament i desnuclearització tot participant activament amb la comunitat internacional en aquests àmbits.

Constituir un sistema de defensa i seguretat civil, que sigui adequat pel que fa al nombre d’efectius, proporcionat respecte de les amenaces i els perills reals, ben coordinat en les seves funcions de policia, informació, control, protecció civil i gestió d’emergències i que, alhora, esdevingui garantia d’uns valors democràtics, per assegurar llibertat i justícia a la ciutadania.

Posar en marxa un sistema d’intel·ligència, informació, prevenció i anticipació que analitzi les amenaces i les causes profundes de la violència i les seves manifestacions i que treballi per eradicar-les a l’interior i col·labori internacionalment per eradicar-les també a l’exterior.

Desplegar una agenda de cooperació per a la seguretat europea i mundial, a partir de la participació activa en organitzacions multilaterals no militars i contribuir a la solució pacífica, dialogada, justa i duradora dels conflictes violents, donant suport a processos inclusius de diàleg, de negociació i de pau, i vetllar per la protecció i la defensa dels drets humans i del dret humanitari internacional.