Un model de seguretat integral al servei de la ciutadania

La República Catalana assumirà plenes competències en matèria de seguretat pròpies d’un estat. En aquest sentit, haurà de desenvolupar un model de seguretat integral sòlid, eficaç i discret al servei de la ciutadania, amb un model de cos policial democràtic i de proximitat que actuï amb proporcionalitat i sigui efectiu a tot el territori, complementat amb un servei d’emergències i protecció civil amb mitjans i efectius suficients per fer un bon servei en coresponsabilitat amb la ciutadania. Els pilars d'aquesta proposta són: