Un model d’oci alternatiu que fomenti la salut i nous hàbits de consum

A dia d’avui, quan pensem en quin és l’actual model en el qual es desenvolupa l’oci de la gent jove, ens trobem que estem davant d’un model d’oci que reprodueix i perpetua un seguit de normes i estereotips que molts cops van lligats a un oci fortament lligat al consumisme i al sexisme. Per tant, creiem en la necessitat d’analitzar el nostre entorn i que només nosaltres podem decidir com avançar cap a la construcció d’un nou model d’oci millor que l’actual.

Gratuïtat i millora de l’oferta cultural dels pobles i ciutats adreçat als joves, on puguin participar en la creació de projectes culturals per fer-los partícips.

Crear un pla integral contra la violència masclista destinat al col·lectiu jove que, d’una banda, detecti i actuï contra determinats comportaments que poden suposar un risc de violència i, de l’altra, serveixi per formar en la no-discriminació.