Un model medioambiental sostenible, integral i innovador

La República Catalana implantarà un model mediambiental sostenible, integral i innovador que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i el respecte i la protecció d’un entorn natural de qualitat. Una República que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals. En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, la República tindrà el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats de les generacions futures. Els pilars d'aquesta proposta són: