Un paper preeminent dels mitjans de comunicació públics

Els canals i emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han de tenir un paper preeminent en el nou país, esdevenint mitjans de comunicació estatals. Per això, cal potenciar-ne la qualitat i els continguts, fixant-nos en models de referència europeus. En l'era de la postveritat, els mitjans de comunicació públics hauran de tenir un paper rellevant a l'hora de garantir la veracitat de la informació i el pluralisme ideològic.

Estudiar l’establiment d’un cànon per al finançament dels mitjans públics, reduint-ne la dependència governamental. Reservar als canals públics prou espai radioelèctric perquè puguin emetre.