Un referent a la Mediterrània de resolució de conflictes

Catalunya ha de compartir els aprenentatges del seu procés d’independència com a referent per a la resolució no violenta de conflictes a la Mediterrània. S’ha d’estimular la posició de Barcelona per al debat de les diferents faccions i visions als conflictes del nord i el sud.

Definir una agenda d’assumpció de debats dels conflictes mediterranis als organismes internacionals presents al nostre territori, així com als centres d’estudi i els espais de debat (CGLU, CIDEM. IeM...).