Un sistema de recerca amb visió integral que doni estabilitat i incentivi sinèrgies

El sistema de recerca català ha d’evitar sistemes duals que competeixin per recursos. Es necessita un sistema amb visió integral i que incentivi sinergies entre les diferents tipologies d’institucions (hospitals, centres tecnològics i centres de recerca) en que la universitat és part indestriable del sistema de recerca.

Col·laboració internacional: participació en els consorcis de grans infraestructures singulars dins i fora del país i en grans projectes de recerca internacionals.

Compra pública innovadora, particularment en aquells sectors, com el sanitari, on tant els la recerca que es du a terme a Catalunya com els serveis de les administracions públiques són potents i, en ocasions, capdavanters.