Una administració pública republicana: propera, eficient i transparent

Unes administracions públiques republicanes, participatives, transparents, innovadores i simplificades al servei dels ciutadans i finançades adequadament per garantir i desplegar l’estat del benestar, amb uns serveis públics propers i de qualitat. Els pilars d'aquesta proposta són: