Una ciutadania lliure i compromesa

La República ha de tenir la pretensió de configurar-se en una ciutadania lliure, culta, crítica, participativa, responsable i compromesa que vetlla per l’interès general i el bé comú i que combat les situacions de privilegi, de domini, de desigualtat i de discriminació. Una República d’homes i dones lliures en igualtat de condicions compromesos a construir una societat més justa i solidària en fraternitat amb tots els pobles del món. La República Catalana és una oportunitat per bastir una altra manera de fer política basada en el dret a decidir i la democràcia participativa i col·laborativa, en què tota la ciutadania es faci coresponsable del bon funcionament de la República. Els pilars d'aquesta proposta són: