Una justícia independent garantia dels drets i llibertats per a tothom

La República ha de constituir una justícia concebuda com un autèntic servei públic al servei de la ciutadania, pilar essencial de l’estat de dret i l’estat del benestar, que doni plena garantia als drets i les llibertats, individuals i col·lectives, i garanteixi l’accés en plena igualtat a tots els ciutadans. Una justícia eficaç, eficient i accessible, ben dotada de recursos, transparent en la gestió, propera a la ciutadania i que garanteixi la normalitat de l’ús de les llengües catalana i occitana. Una justícia compromesa en la defensa dels drets humans i la justícia universal que esdevingui referent en la persecució dels crims, sense importar qui els hagi comès i on s'hagin comès. Els pilars d'aquesta proposta són: