Una República solidària que assumeix la seva responsabilitat internacional

La República Catalana s’ha de posar a l’avantguarda de la comunitat internacional per al desenvolupament i per a la promoció de la pau i la resolució pacífica i democràtica dels conflictes, tot augmentant l’ajuda oficial al desenvolupament fins assolir el 0,7 % del PIB un cop disposi de tots els seus recursos econòmics i s’hagi estabilitzat l’economia del nou Estat.

Elaborant un pacte per la cooperació al desenvolupament, la pau i la solidaritat amb tots els nivells de l’Administració Pública i la societat civil que fixi el grau de responsabilitat de cada actor.

Augmentant els pressupostos de cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacionals de la República Catalana i dels ens locals fins assolir el 0,7 % d’ajuda oficial al desenvolupament.

Promovent una cooperació concertada amb les ONG, els moviments socials i el teixit associatiu català, tot reforçant-ne la base social, l’autonomia econòmica i la projecció internacional.