Una universitat capdavantera per a una República avançada

La República ha de fer possible un sistema universitari català que respongui a les necessitats de la societat i que disposi d’un finançament adequat que li permeti realitzar les seves tasques de formació, recerca i transferència de coneixement. Un model universitari que no es nodreixi de la precarietat laboral i que estigui basat en criteris d’excel·lència, transparència i igualtat d’oportunitats. Els pilars d'aquesta proposta són: