Igualtat d’oportunitats sense barreres d’accés a l’ensenyament universitari

El sistema universitari català ha de garantir la igualtat d'oportunitats, sense barreres d’accés a l’ensenyament universitari, amb preus públics que tendeixin a la gratuïtat i un sistema de beques ambiciós.

Sistema de preus i taxes no discriminatori. Tendir a la gratuïtat per aconseguir l'augment de la formació dels ciutadans sense cap barrera d'accés econòmic.

Sistema de beques per renda. Model de beques ambiciós (manutenció, allotjament, transport) que garanteixi l’accés a la universitat a tots els estudiants independentment del seu nivell de rendes.

Sistema de beques de mobilitat que permeti una universitat inclusiva territorialment vinculant al territori els diferents estudis universitaris i oferint beques de desplaçament als alumnes que hagin de moure’s per cursar-los.