Igualtat d’oportunitats sense sostres de vidre al desenvolupament professional

El sistema universitari català ha de garantir la igualtat d'oportunitats, sense sostres de vidre al desenvolupament professional ni discriminacions per motius de gènere en cap àmbit de la universitat, vetllant pel control dels mecanismes existents per prevenir i resoldre els casos de violència masclista.

Definició clara de la carrera docent i establiment de mesures que permetin l’estabilització del professorat que hagi acreditat el seu bon rendiment.