Universitats participatives i inclusives social i territorialment

El sistema universitari català ha de ser participatiu i inclusiu tant en l’àmbit social com en el territorial, elaborant un mapa de titulacions acordat i impulsant sinèrgies amb centres de formació professional i batxillerat.

Foment de les activitats de divulgació i de les universitats, en particular les adreçades a motivar als estudiants de secundària a continuar els seus estudis a la universitats.

Facilitar al personal de les universitats períodes de la carrera professional fora del món acadèmic. Fomentar la col·laboració de professionals de prestigi reconegut en la tasca universitària.