Davant l'emergència climàtica, acció republicana

La profunda crisi ecològica global causada pel canvi climàtic accelerat tindrà impactes devastadors al planeta Terra, generant riscos i el perill de canvis irreversibles, especialment a les comunitats i entorns més vulnerables. És inadmissible que les persones i col·lectius menys responsables de la degradació climàtica hagin de suportar la càrrega injusta de les seves conseqüències més perjudicials.

Cal adoptar de forma urgent i extraordinària, mesures potents i efectives per a una transició ecològica que garanteixi el benestar de les generacions futures i salvaguardi el planeta.

En aquest context, demanem que els participants a la United Nations Climate Summit es comprometin a emprendre accions immediates i radicals per invertir les tendències climàtiques ben conegudes i profundament negatives. Les solucions abunden en termes de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i la introducció d'alternatives energètiques als combustibles fòssils.

En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals.

És imprescindible per tal de garantir l’èxit i efectivitat de les mesures a desenvolupar per combatre el canvi climàtic, l’adopció d’una perspectiva integral, que no oblidi les desigualtats socials existents.

Si bé l’ONU té un paper central, la Unió Europea ha de liderar i coordinar les accions que totes les administracions públiques, a qualsevol nivell de la jerarquia administrativa, tenen l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i mitigació. Cap administració pot mirar cap una altra banda davant els necessaris i urgents canvis davant l’emergència climàtica.

S'han fet moltes declaracions i promeses àmplies als fòrums internacionals per donar suport al desplegament de renovables i avançar cap a una societat descarbonitzada, però els resultats han estat profundament decebedors.

Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals.

El proper 27 de setembre el moviment “Fridays for future”, amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.


Ens comprometem a:

1.- Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, Esquerra Republicana ens comprometem a donar una resposta ferma que impliqui el conjunt de polítiques públiques energètiques, ambientals, de sostenibilitat, de salut pública, econòmiques, de benestar i qualitat de vida que ens permetin avançar de manera decidida des de totes les institucions on tinguem responsabilitat de govern cap a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de Nacions Unides.

2.- Atenent que el món local com a administració més pròxima a la ciutadania hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania, i també com a institució exemplificadora que aposta per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i l’energia verda, ens comprometem a impulsar:

- Lluita contra el canvi climàtic amb el compromís de prendre mesures per a la reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire.
- Una estratègia energètica de país i de futur sostenible amb una aposta per l'eficiència energètica, les energies 100% renovables, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic amb uns preus justos i lliure de monopolis.
- Estratègia de gestió cap al residu zero amb la implementació de sistemes d’economia circular per a una transformació dels residus amb ecodisseny i processos de gestió innovadors.
- Una nova cultura de l’aigua eficient i sostenible amb un sistema integrat del cicle de l’aigua que tendeixi a la gestió pública, garantint un subministrament mínim i recuperant els aqüífers i els cabals ecològics.
- Preservació i gestió del medi natural i les seves espècies amb un equilibri harmònic entre la protecció i els usos econòmics i de lleure.

3.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada, pel proper dia 27 de setembre, per més de 100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.


Barcelona, 19 de setembre de 2019

Descarrega la moció en suport a la vaga pel clima

Postal de convocatòria a les manifestacions: