Sol·licitud d'afiliació

Dades personals

Afegeix les dades tal com consten al document d’identitat.

Només s'accepten documents amb format jpg, gif, png o pdf. Màxim 2 Mb per imatge
Només s'accepten documents amb format jpg, gif, png o pdf. Màxim 2 Mb per imatge

Telèfon mòbil

Fotografia

Si vols disposar del carnet de militant, adjunta una fotografia teva de tipus carnet
Dimensions màximes 148 x 184 píxels

Només s’accepten documents amb format jpg, gif, png o pdf. Màxim 1 MB
*Tipus de quota

Em comprometo a pagar trimestralment, mitjançant domiciliació bancària, una quota mensual*

Si desitges pagar una quota especial, que ha de ser superior a la quota normal, tria la quota normal i posteriorment envia un correu electrònic a [email protected] indicant la teva intenció.