B. Informació sobre càrrecs i candidats del partit

Última actualització 29 de juny de 2017

En els Estatuts d'Esquerra Republicana es descriuen les possibles formes d'elegir els càrrecs del partit, tant en l'àmbit territorial com nacional.

A l'article 136 dels Estatuts es descriuen els requisits sobre el nomenament de les persones responsables de la gestió econòmica/financera del partit.

Els Estatuts d'Esquerra Republicana contemplen en l'article 116 la inelegibilitat de persones processades per corrupció