ACN
ACN

L’objectiu del departament és garantir i facilitar les oportunitats d'aprenentatge als alumnes dels centres educatius de més complexitat

Davant la situació excepcional d'acabar el curs escolar de manera telemàtica, moltes famílies no tenen dispositius amb connectivitat o accés d'internet perquè els nens i nenes puguin seguir el curs lectiu des de casa. Per aquest motiu, des del Departament d'Educació s'ha començat a repartir 22.000 dispositius amb connectivitat aquells alumnes que no en disposen amb l'objectiu que puguin seguir l'activitat del tercer trimestre.

El procés de repartiment s'iniciarà aquesta mateixa setmana i les famílies els rebran a partir del dia 20 d'abril. Davant el nou escenari lectiu, Educació té l'objectiu de garantir un seguit de mesures que facilitin les oportunitats d'aprenentatge per aquells alumnes dels centres eductius de més complexitat.

El pla d'acció s'adreça als col·lectius d'alumnes més vulnerables i que no es pot assegurar la continuïtat en les tasques d'aprenentatge o bé per manca de dispositius electrònics o connectivitat a Internet.

En especial, es prioritzarà aquell alumnat que cursa estudis de sisè de primària, quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, ja que es tracta de cursos on es canvia d'etapa educativa i on s'atorga el títol acreditatiu a l'alumne.

Educació planteja 4 mesures inicials per donar sortida aquest col·lectiu:

  1. Els dispositius que tinguin connectivitat entre els 100.000 disponibles als centres educatius públics.
  2. 1.000 tauletes facilitades per la Fundació Telefònica i amb la col·laboració de La Caixa.
  3. 20.000 línies de connectivitat (dades) del Departament d'Educació.
  4. 2.000 línies de connectivitat per a l'alumnat de batxillerat i formació professional del Ministeri d'Educació.

Aquesta serà una primera onada d'enviament, ja que en els propers dies, el nombre inicial de dispositius s'ampliarà gràcies a les aportacions dels ajuntaments, consells comarcals i entitats que també han posat en marxa diferents iniciatives.

Per conèixer la realitat dels alumnes i les famílies i les seves necessitats, Educació va facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, tant públics com concertats, dels quals 3.055 van respondre.

En els propers dies, seran notificades les famílies que rebran el kit de connectivitat a domicili. Prèviament, s'obriran els centres per tal que treballadors de Telefònica puguin recollir els dispositius, reconfigurar-los i s'embalaran de forma personalitzada per ser transportats a casa de cadascun dels alumnes. Pel que fa a les dades, cada línia de connectivitat disposarà d'una capacitat de 40 GB.

Els paquets amb dades o amb els dispositius electrònics són un préstec pel període de confinament, i s'hauran de retornar al centre el primer dia de retorn a les classes.