El Parlament de Catalunya constitueix la comissió d'estudi sobre el racisme institucional i estructural

S'ha aprovat el pla de treball presentat conjuntament per Esquerra Republicana, Junts, la CUP i En Comú Podem, el qual prioritza els àmbits d'educació, cultura i mitjans audiovisuals, administració pública, salut, habitatge, seguretat i inserció laboral.

Aquest divendres s'ha constituït al Parlament de Catalunya la comissió d'estudi sobre racisme institucional i estructural i s'ha aprovat el pla de treball que la vertebrarà durant aquesta legislatura. Aquesta tindrà per objectiu estudiar el racisme institucional i estructural a Catalunya en tots els àmbits, des de la seguretat fins a la igualtat d'oportunitats, passant per la salut, l'educació, la cultura i la representació social, política i econòmica, per a establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per a revertir les dinàmiques d'opressió racial i evitar qualsevol discriminació racial.

El racisme estructural social que s'exerceix amb l'estigmatització, la racialització, i els prejudicis sobre la diversitat social que hi ha en la nostra societat; va molt lligat al racisme que desprenen els discursos d'odi, un altre àmbit en augment, que genera segregació, desconfiança, discriminació i violència cap a certs col·lectius de la societat. També és destacable el racisme institucional en el paraigua del benestar social, com ara en l'accés a la salut, als serveis socials, en els aspectes laborals o de l'habitatge. Com per exemple la no atenció sanitària, la negació a l'empadronament sense tenir domicili fix, o bé, fer el tràmit excessivament feixuc, no contemplant les diferents realitats. Aquests fets sovint són difícils de visibilitzar o denunciar, ja que el col·lectiu de persones a qui els afecta, molts cops desconeixen els drets socials que tenen.

La comissió d'estudi del racisme institucional i estructural té com a objectiu convertir-se en un espai de debat, profund i rigorós, mitjançant les aportacions de testimonis, societat civil, i persones expertes, per a tal d'elaborar una diagnosi comuna sobre la situació del racisme institucional i estructural a Catalunya i les mesures necessàries per a prevenir-ho, i reparar-ho.