Els 10 eixos d'Esquerra Republicana per defensar Catalunya i els Països Catalans a Europa

El català, el dret a l'habitatge o la millora de les condicions laborals; les prioritats d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu

La candidata d'Esquerra Republicana ha presentat aquest dilluns els eixos més destacats dels republicans per defensar Catalunya i els Països Catalans a Europa. Riba ha exposta el programa electoral d'Esquerra Republicana per a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 9 de juny. Aquí podeu consultar tant el programa electoral complet com els 10 eixos de treball prioritaris pels republicans i les republicanes:

 1. Acord de Claredat europeu
  Treballarem per establir el marc legal pel qual la Unió Europea garanteixi les condicions en què es pot exercir el dret a l‘autodeterminació dels pobles que la componen, així com el procediment que ha de permetre l'ampliació interna per a la incorporació automàtica de nous estats formats per ciutadans i territoris que ja formen part de la UE.
 2. Defensa del català
  Treballarem perquè el català i l’occità esdevinguin llengües oficials i de treball de la Unió Europea, i perquè el català sigui llengua vehicular de l’ensenyament als territoris de parla catalana.
 3. Transició ecològica justa
  Apostem per una ambiciosa agenda climàtica per assolir la neutralitat climàtica el 2040, eliminant gradualment l'ús del carbó per a 2030, del gas fòssil per a 2035 i de totes les energies no renovables per a 2040. Reclamarem més recursos per al clima i la preparació per a les catàstrofes naturals i un Fons Europeus per a la Transició Verda.
 4. Defensa del nostre model econòmic i agrari
  Treballarem per regular les condicions i qualitat dels productes d’importació a la UE que garanteixi la competència en igualtat normativa, defensi els nostres agricultors, promogui el desenvolupament sostenible, redueixi les emissions de CO2 i impulsi la producció i consum de proximitat.
 5. Millora de les condicions laborals
  Treballarem per la creació de nous llocs de treball de qualitat, per la creació d’una Salari Mínim Europeu, i per reduir el temps de treball. A més, apostem per la creació d’un fons comú per a l’establiment d’una renda bàsica universal europea.
 6. Dret a l’habitatge
  Apostem per desenvolupar una estratègia europea que permeti incrementar el parc públic d’habitatge, rehabilitar edificis, evitar l’especulació, afrontar els desnonaments i crear un mercat d'habitatge de preus justos. Treballarem per erradicar el sensellarisme el 2030.
 7. Feminisme i drets LGTBIQ+
  Defensem la inclusió del consentiment a la Directiva contra les violències masclistes i fer constar els drets sexuals i reproductius són drets fonamentals a la Carta de Drets Fonamentals de la UE. A més treballarem per aprovar una Directiva europea d’igualtat de tracte que garanteixi els drets de les persones LGTBIQ+ a la UE.
 8. Justícia econòmica
  Apostem perquè l'1% més ric contribueixi de manera justa la seva part d'impostos mitjançant un impost sobre la riquesa i impostos harmonitzats sobre els guanys de capital a la UE. A més, cal repartir els objectius de dèficit de forma justa, limitant la capacitat dels Estats per centrifugar el marge de dèficit i donant major flexibilitat a administracions autonòmiques i locals.
 9. Més democràcia.
  Continuarem denunciant les restriccions a la llibertat d’expressió i associació del moviment independentista en l’àmbit europeu, així com l’espionatge i tota la persecució judicial. A més, per aprofundir en la democratització de les institucions europees, proposem que la presidència de la Comissió sigui proposada i escollida pel Parlament Europeu, on resideix la sobirania de la ciutadania.
 10. Vies legals i segures.
  Apostem per una missió de recerca i rescat finançada i liderada per la UE a la Mediterrània, i per establir vies legals cada vegada més flexibles mitjançant un nou Codi de Migració. La UE ha de deixar d'externalitzar la gestió de la migració als governs autoritaris.