La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, aquest dimarts en roda de premsa.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, aquest dimarts en roda de premsa.

“Cap servidor públic pot veure’s perjudicat per l’exercici legítim de les seves competències”, defensa la consellera de Presidència, Laura Vilagrà

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació d’un fons per donar cobertura a les reclamacions judicials o administratives a treballadores i treballadors públics i alts càrrecs, derivades de l’exercici de les seves funcions. El Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) permetrà, entre altres aspectes, cobrir les elevades fiances imposades pel Tribunal de Cuentas a una quarantena de càrrecs per l’acció exterior de la Generalitat, però poden anar molt més enllà.

“Aquest fons pretén cobrir elements d’indefensió que afecten servidors públics i alts càrrecs en l’exercici de les seves funcions”, ha explicat en roda de premsa la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. “Ho fem en base al principi d’indemnitat, que implica que cap servidor públic pot veure’s perjudicat per l’exercici legítim de les seves competències”, ha detallat. Vilagrà ha apuntat que aquest principi està recollit a l’Estatuto Básico del Empleado Público, d’àmbit estatal, i que està emparat per la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Aquest fons tindrà una aportació inicial de 10 milions d’euros i servirà per fer front a aquelles obligacions legals que es reclamin a treballadores i treballadors públics que quedin fora de les eventualitats previstes per les pòlisses d’assegurances que ja té subscrites la Generalitat, com és el cas dels procediments oberts pel Tribunal de Cuentas.

La repressió és molt dura a molts nivells i cal activar totes les mesures possibles per donar-hi resposta
Laura Vilagrà Consellera de Presidència

Els afectats podran sol·licitar la cobertura d’aquest fons sempre que no existeixi una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions realitzades. En el cas que posteriorment es produís una sentència judicial ferma en aquest sentit, la persona afectada haurà de retornar els diners.

Tampoc es podrà sol·licitar la cobertura del fons en els casos en què els riscos ja es trobin coberts per una pòlissa d’assegurança subscrita per la Generalitat o per alguna entitat del seu sector públic; o en els casos en què la Generalitat hagi iniciat un procediment disciplinari o sancionador, o un procediment judicial de reclamació de responsabilitat civil contra la persona afectada.

“Se’n diu democràcia, el que plantegem és una protecció dels nostres treballadors i treballadores. La repressió és molt dura a molts nivells i cal activar totes les mesures possibles per donar-hi resposta”, ha conclòs Vilagrà.