Joan Capdevila

Joan Capdevila

Joan Capdevila

Martorell, Barcelonés 13 juliol 1965

Diputat al Congrés