La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge / ACN
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge / ACN

El Govern Republicà ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de la llei catalana contra el racisme

El Govern de la Generalitat ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de la llei catalana contra el racisme, impulsada pel Departament d’Igualtat i Feminismes. Es tracta d’una llei pionera que aborda les diferents formes de racisme, com l’antigitanisme, la islamofòbia, la xenofòbia i altres formes de discriminació ètnico-racial.

L’objectiu d’aquesta llei és erradicar les diverses formes de desigualtat, discriminació i violència de tipus ètnico-racial, les quals afecten especialment les persones racialitzades i migrades a Catalunya. L’impacte del text, però, serà global, ja que permetrà avançar tota la ciutadania cap a una societat justa, inclusiva i cohesionada.

“Malgrat que el racisme és una greu vulneració dels drets humans que no pot tenir cabuda en una societat democràtica, la perspectiva antiracista ha estat la gran absent de les intervencions públiques” manifesta la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Per això, explica, “aquesta llei integral definirà estratègies d'abordatge de totes les formes i expressions de racisme que es donen a nivell social o a nivell institucional”. Concretament, el text posarà el focus, diu Verge, en “corregir tant els dèficits de reconeixement i de representació com la desigualtat en l'accés als recursos i les oportunitats que pateixen les persones racialitzades”.

A més, amb la llei catalana contra el racisme es donarà compliment a la legislació europea relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic.


La ciutadania hi podrà dir la seva

El Departament d’Igualtat i Feminismes vol crear aquesta llei conjuntament amb la ciutadania, a través d’un procés paticipatiu que reculli totes les propostes i aportacions. Per això, la Conselleria ha obert un període públic de consulta prèvia que durarà 3 mesos i mig, i en el qual s’hi podrà participar tant digitalment com presencial.

S’elaborarà un primer esborrany de proposta de text de la llei un cop tancat el períoda de consulta i recollides les aportacions. La redacció de l’avantprojecte de llei se sincronitzarà també amb els treballs de la Comissió d’Estudi del Racisme Institucional i Estructural creada al Parlament de Catalunya el darrer mes de novembre.