El plenari de ruralitats, celebrat aquest matí.
El plenari de ruralitats, celebrat aquest matí.

El segon plenari de ruralitats d’Esquerra Republicana, reunit avui a Plans de Sió, ha aprovat una declaració institucional de les entitats municipalistes representatives per tal d’abordar el dèficit estructural que pateixen les entitats locals en matèria de provisió de places de secretaria, intervenció i tresoreria.

Aquestes figures resulten d’especial rellevància per al funcionament ordinari dels ajuntaments i del conjunt d’administracions locals, que des de fa molts anys arrosseguen un dèficit estructural de personal habilitat per ocupar aquestes places. Aquest dèficit estructural genera una competència entre els propis ajuntaments per atraure professionals amb habilitació, fent que siguin els ajuntaments de menor dimensió els que acabin patint en major mesura el problema.

La declaració institucional aprovada avui planteja dues propostes per abordar la situació: en primer lloc, apropar la competència dels processos selectius i del posterior curs selectiu a l’àmbit de les Comunitats Autònomes (fins ara, és competència de l’Estat), de manera que les ofertes públiques de cada territori es puguin adaptar a les necessitats d’aquests; i segon, reforçar la formació vinculada a les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria.

Han obert el plenari l'alcalde de Plans de Sió, Xavier Pintó Mas, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons. Aquesta ha posat en valor la tasca feta fins a dia d'avui des de diferents departaments en l'àmbit de les ruralitats. Com a exemples, a enumerat l’aposta per les escoles bressol rurals, els ajuts de camins amb el criteri de la densitat de població i no del valor absolut, l’inici del procés de redacció de l'estatut del municipi rural i canvis legislatius en matèria d'urbanisme i habitatge. En el transcurs del plenari s'ha tractat també el desplegament de les energies renovables al món rural.

En el marc d’aquest plenari, també han intervingut i han debatut amb els alcaldes i alcaldesses assistents: Eloi Hernàndez Mosella, president de la Taula de Ruralitats; Alba Camps Roca, secretària de Política Municipal i Projectes Transversals; Anna Barnadas López, secretària d'Acció Climàtica; Xavier Castellana Gamisans, senador; David Rodríguez González, secretari de Governs Locals i relacions amb l'Aran; Montse Fornells Solé, directora general d'Administració Local; Joan Jaume Oms, secretari d'Administració i Funció Pública; Pilar vallugera Balañà, diputada al Congrés; i Josep Mª Reniu Vilamala, senador.