Convenis

Última actualització 14 de desembre de 2017

A efectes de l’apartat Cinc de la Disposició addicional setena de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

 • Data: 11/12/2017
 • Parts: Esquerra Republicana de Catalunya i Fundació Josep Irla.
 • Objecte: Establiment de la col·laboració entre Esquerra Republicana de Catalunya i la Fundació Josep Irla per a la realització i execució d’un projecte.
 • Drets: Realització i execució per part de la Fundació Josep Irla del projecte “Recerca, preservació i divulgació de la memòria històrica de l’esquerra nacional dels Països Catalans”.
 • Obligacions: Finançament del projecte amb una aportació total màxima de 452.604,71€.
 • Període de vigència: Durada de deu anys fins el dia 10 de desembre de 2027.

 • Parts: Fundació Privada Institut Educació Continua Universitat Pompeu Fabra i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Objecte: Col·laboració perquè els estudiants de l’IDEC puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes a Esquerra Republicana.
 • Durada: Signat el 02/04/2014 amb una durada d'un any, prorrogable per anualitats.
 • Obligacions econòmiques: No existeix contraprestació econòmica.

 • Parts: Institut Poblenou i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Objecte: Establiment de la col·laboració entre l’Institut Poblenou i Esquerra Republicana en la realització de pràctiques acadèmiques externes per part d’estudiants del Institut a Esquerra Republicana.
 • Durada: Signat el 18/12/2013 amb una vigència fins el 30/05/2014.
 • Obligacions econòmiques: No existeix contraprestació econòmica.

 • Parts: Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Objecte: Col·laboració perquè els estudiants de l’ESPRI puguin realitzar pràctiques formatives a Esquerra Republicana.
 • Durada: Signat el 15/10/2013 amb una durada del curs acadèmic prorrogable.
 • Obligacions econòmiques: No existeix contraprestació econòmica.

 • Parts: Universitat de Barcelona i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la UB a Esquerra Republicana.
 • Durada: Signat el 15/10/2012 amb una durada del curs acadèmic prorrogable.
 • Obligacions econòmiques: No existeix contraprestació econòmica.

 • Parts: Universitat Autònoma de Barcelona i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Objecte: Regulació de les condicions de la realització de pràctiques acadèmiques externes per part d’estudiants de la UAB a Esquerra Republicana.
 • Durada: Signat el 04/10/2012 amb una durada indefinida.
 • Obligacions econòmiques: No existeix contraprestació econòmica.

 • Parts: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Objecte: Establiment de la col·laboració entre el CESICAT i Esquerra Republicana en la prestació i posada a disposició dels serveis de seguretat del CESICAT.
 • Durada: Signat el 11/01/2012 amb una durada d'un any, prorrogable per anualitats.
 • Obligacions econòmiques: No existeix contraprestació econòmica.

 • Parts: Institut de Ciències Polítiques i Socials i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Objecte: Establiment de la col·laboració entre l’ICPS i Esquerra Republicana en els aspectes de la formació i recerca en matèria de ciències polítiques i socials.
 • Durada: Signat el 31/05/2001 amb una durada d'un any, prorrogable per anualitats.
 • Obligacions econòmiques: No existeix contraprestació econòmica.