Reunió del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la portaveu, Meritxell Budó, i representants de CatECP, al departament d'Economia / ACN
Reunió del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la portaveu, Meritxell Budó, i representants de CatECP, al departament d'Economia / ACN

L’acord augmenta els ingressos en 543 milions d’euros anuals, apuja l’IRPF a les rendes altes i el redueix a les més baixes, elimina beneficis fiscals a l’impost de successions i crea un nou impost verd

El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha anunciat un acord en matèria d’ingressos pels pressupostos del 2020 entre el Govern i el grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem. Aquest acord fiscal es basa en la progressivitat, una fiscalitat verda i una fiscalitat justa: “Amb aquestes mesures garantim la progressivitat en els impostos i així ajudem a qui menys té, apostem per la fiscalitat verda amb un nou impost i garantim la justícia fiscal fent contribuir més als qui més beneficis tenen”, ha explicat Aragonès, per qui, en definitiva, es tracta d’una “reforma tributària amb l’objectiu de blindar l’estat del benestar”.

Les mesures presentades implicaran una recaptació anual extra de 542,6 milions d’euros, però com que es posaran en marxa al llarg de l’any vinent, l’impacte pel 2020 serà de 172,6 milions. Concretament, l’acord afecta sis figures tributàries:

  1. L’IRPF. S’incrementen els tipus per a les rendes altes (de 90.000 a 175.000€) i s’eleva el mínim exempt de tributar de 5.550 a 6.105€ per als contribuents de fins a 12.450€. Això farà que més de 50.000 contribuents amb alts ingressos aportin més recursos, mentre que uns 200.000 amb rendes baixes es vegin beneficiats.
  2. L’impost de successions. Es redueixen els beneficis fiscals aplicables, cosa que fa més progressiu el tribut i permetrà ingressar 189,75 milions extres. Els contribuents que rebin una herència i ja tinguin un elevat patrimoni hauran de pagar més.
  3. L’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Es redueix la pressió fiscal a les famílies monoparentals amb ingressos de fins a 30.000€, per qui el tipus d’aquest impost es redueix a la meitat, passant del 10 al 5%.
  4. L’impost sobre estades en establiments turístics. S’ajustaran les tarifes a la inflació que s’ha produït els darrers anys. Adaptar les tarifes a aquest canvi de preu va en la línia de les destinacions europees competidores de Barcelona i de Catalunya, on hi ha moltes experiències d’impostos als allotjaments turístics. L’impacte estimat és de 20,9 milions d’euros anuals més.
  5. L’impost sobre habitatges buits. S’ajusta una de les bonificacions als grans tenidors d’habitatges i es redueixen en 3,5 milions d’euros els incentius al lloguer assequible.
  6. L’impost a les begudes envasades ensucrades. S’arrodoneixen a l’alça els cèntims per litre que grava l’impost de begudes ensucrades per recaptar 6,4 milions extra.

 El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, amb la portaveu, Meritxell Budó, al departament d'Economia / ACN
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, amb la portaveu, Meritxell Budó, al departament d'Economia / ACN

A més, s’ha acordat la creació d’un nou impost a les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que permetrà recaptar 145,12 milions d’euros més. Gravarà la producció, l’emmagatzematge, la transformació i el transport d’energia elèctrica i les instal·lacions de telefonia i telecomunicacions. Els comptes del 2020 també incorporaran, per primer cop, l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. I estan en fase d’estudi l’impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni i l’impost sobre les emissions dels grans vaixells al port.

El pacte entre el Govern i els comuns afecta la primera dimensió dels pressupostos del 2020, la dels ingressos, i per Aragonès és “un primer pas que ens ha de permetre tancar un acord també en despeses”. Assegura que les dues parts estan treballant i avançant molt i es mostra confiat de tancar un acord global en els propers dies: “Compartim la necessitat de recuperar el finançament per a les escoles bressol; de dotar de pressupost la renda garantida; d’impulsar el pacte nacional per la indústria; de seguir avançant en la recuperació de drets de la població, com amb la proposta de rebaixa del 30% de les taxes universitàries; i, en definitiva, de seguir dotant l’estat del benestar del país amb els recursos adequats”, ha afirmat finalment Aragonès.

Etiquetes