El Govern al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat / ACN
El Govern al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat / ACN

El Govern aplicarà més de 1.500 mesures en clau socioeconòmica, verda, feminista i democràtica

848 mesures i 720 submesures per fer realitat quatre grans transformacions: la social i econòmica, la verda, la feminista i la democràtica. Aquesta és l’estructura de l’ambiciós pla de govern que ha aprovat la Nova Generalitat Republicana, encapçalada pel president Pere Aragonès, per a la catorzena legislatura. Un pla de govern que dona compliment als compromisos del discurs d'investidura.

Ho ha explicat avui la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa: “Aquest Govern presenta avui un pla amb més de 1.500 mesures i totes elles tenen un ADN compartit, millorar el dia a dia de les catalanes i els catalans, la seva qualitat de vida i el seu futur”, ha dit. “Situem les persones més necessitades al centre de les nostres polítiques, combatem les desigualtats en tots els àmbits i potenciem el model català de coneixement i cultura, salut i empresa”, ha posat de relleu. Tot plegat, per “transformar el país, sacsejar-lo”, després de la crisi pandèmica. Alhora, es treballarà per resoldre el conflicte polític amb l’estat espanyol, ha assenyalat Plaja, “perquè Catalunya sigui un estat independent i assolim la República Catalana”.

Entre les mesures estrella del pla, hi ha la gratuïtat de l’educació dels 0 als 3 anys; incrementar el pressupost de la sanitat pública en 5.000 milions d’euros durant els propers cinc anys i destinar el 25% del pressupost de salut a l’atenció primària; augmentar el pressupost de les polítiques d’habitatge fins als 1.000 milions d’euros anuals i augmentar el parc d’habitatge de lloguer social amb un mínim de 5.000 habitatges a l’any; o assolir el 2% del pressupost per a Cultura. Totes elles, mesures socioeconòmiques.

També destaquen especialment, entre les mesures feministes, l’Estratègia per a l’equitat menstrual i l’avantprojecte de llei trans*; en l’eix democràtic, la digitalització dels processos electorals o la integració de tots els serveis d’emergències; i, en l’àmbit de la transformació verda, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica.


La transformació democràtica: “per un bon govern i per un país referent democràtic al món”

El primer eix del pla és la transformació democràtica, que té com a objectiu principal la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol amb l’impuls d’una taula de negociació entre els governs. En aquest procés, ha recordat Plaja, “la proposta del Govern en nom de Catalunya és la fi de la repressió i l’exercici del dret a l’autodeterminació amb un referèndum”. Alhora, en aquest eix també es preveu desplegar una administració pública eficient, moderna i professional al servei de les persones. En aquest sentit, destaquen accions concretes com:

 • La creació d’un marc normatiu que permeti la digitalització dels processos electorals, especialment per facilitar el dret de vot dels ciutadans catalans a l’estranger.
 • La creació, també, del Portal de Dades Obertes de Catalunya, que ha de federar les dades obertes del sector públic, privat i cívic de Catalunya.
 • Consolidar i reforçar la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior per assegurar una acció exterior transversal, coordinada i eficaç. “La presència internacional de Catalunya és irrenunciable; i els tres conceptes que guiaran l’acció exterior del Govern aquesta legislatura són la presència, la influència i el compromís”, ha dit Plaja.
 • En l’àmbit penitenciari, l’acord amb el Departament de Salut per vetllar per la salut mental i les addiccions i la prevenció del suïcidis; i l’elaboració i desplegament d’un pla d’execució específic per a les dones preses de Catalunya.
 • Finalment, garantir una resposta integral de tots els serveis d’emergència, inclosos el 112, els bombers, les emergències mèdiques i els serveis tècnics competents en els diferents riscos. I assolir l’objectiu europeu de reduir a la meitat el nombre de víctimes mortals d’accidents de trànsit el 2030.

 La Nova Generalitat Republicana aprova el pla de govern més transformador de la història

La transformació social i econòmica: “per un país de drets i benestar, i una economia digital i emprenedora”

El segon eix, la transformació social i econòmica, tracta qüestions clau per al Govern, com garantir un model fort d’escola catalana, una sanitat pública que redueixi desigualtats, l’accés i permanència a un habitatge i a un treball dignes, o la promoció de la cultura i la llengua catalana.

Recull, per tant, les ja mencionades mesures clau de l’avenç cap a la gratuïtat progressiva de l’educació entre els 0 i els 3 anys; incrementar el pressupost de la sanitat pública en 5.000 milions d’euros addicionals durant els propers cinc anys i destinar el 25% del pressupost de salut a l’atenció primària; augmentar el pressupost de les polítiques d’habitatge fins als 1.000 milions d’euros anuals i augmentar el parc d’habitatge de lloguer social amb un mínim de 5.000 habitatges a l’any; i assolir el 2% del pressupost per a Cultura.

D’altres mesures són:

 • Enfortir el model lingüístic del sistema educatiu i incrementar l’ús del català i de l’occità a l’Aran com a llengua vehicular de referència. També en relació a la llengua, impulsar el Pacte Nacional per la Llengua per tornar a garantir la normalització del català.
 • Prioritzar l’atenció a la salut mental, amb un increment del pressupost de 80 M€. I desplegar el Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025.
 • En l’àmbit dels drets socials, ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa —especialment la infantil—, l'exclusió social i les desigualtats. Així, garantir, per exemple, l’accés als subministraments bàsics de la llar a aquestes persones; o implementar el Pla pilot de la Renda Bàsica Universal.
 • Recuperar el 100% dels 3.000 habitatges que la SAREB té a Catalunya i habitatges en propietat de les entitats financeres.
 • Crear un hub audiovisual català, un equipament de recerca i producció per als sectors de l’audiovisual, el videojoc i la cultura digital, atractiu tant per a projectes internacionals com de proximitat.
 • Un nou Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya, que permeti fer un salt endavant significatiu en competitivitat, sostenibilitat, igualtat de gènere i digitalització.
 • Impulsar un pla de xoc en polítiques actives d’ocupació, especialment per als col·lectius amb més dificultats per accedir al món laboral.

La transformació verda: “per un país verd, equilibrat i connectat”

La preservació del medi ambient també és una aposta prioritària i decidida del Govern. La transformació verda, que s’estructura en els àmbits d’acció climàtica; agendes rural i marítima i polítiques agroalimentàries; i vertebració del territori, inclou mesures com:

 • Desenvolupar el Pacte Nacional per la Transició Energètica entre organitzacions polítiques, societat civil, empreses, ciutadania i sindicats, per tal d’arribar al 100% de renovables el 2050.
 • Ampliar la xarxa de transport públic de tots els operadors ferroviaris, per aconseguir un augment de les freqüències i la millora de la intermodalitat i de la sostenibilitat.
 • Treballar per assolir el govern de totes les infraestructures a Catalunya, amb el traspàs de la gestió de l’aeroport del Prat, el de Girona i el de Reus, el conjunt de totes les infraestructures viàries i ferroviàries i dels ports de Barcelona i Tarragona.
 • Crear una energètica pública: que l’administració pública participi en la propietat de noves plantes d’energia renovable i en comunitats energètiques renovables ciutadanes; entri a gestionar les centrals hidroelèctriques quan caduquin les seves concessions; i coordini i participi en la gestió dels serveis de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Aprovar i impulsar el pla de conservació i recuperació integral del Delta del Llobregat, donant així compliment a la carta d’emplaçament europea.
 • Fomentar la gestió pública i sostenible de l’aigua, i treballar també per fomentar l’economia circular per arribar al residu zero. Patrícia Plaja ha explicat que ja s’està treballant en la nova Llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos.

La transformació feminista: “per un país que garanteixi els drets humans”

El Govern de Pere Aragonès demostra ser feminista en la seva composició, en els seus compromisos i en les seves accions. La transformació que ha de fer efectiva la igualtat entre homes i dones i garantir els drets de totes les persones suposarà aplicar mesures com:

 • Desplegar la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, aprovada en l’anterior legislatura.
 • Elaborar l’avantprojecte de la llei trans* catalana, per tal que el dret a la lliure autodeterminació de gènere sigui efectiva en tots els àmbits.
 • Elaborar, també, l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes, per tal de millorar l’obligatorietat de les mesures, incorporar indicadors de seguiment i d’avaluació i revisar el règim sancionador.
 • Implementar plans d’ocupació específics per a dones, amb atenció especial a les dones joves, les dones trans*, les dones que treballen en l’àmbit de la cura i l’atenció a les persones, i les dones majors de 45 anys.
 • Elaborar una estratègia nacional per la corresponsabilitat, la revalorització de les cures i la reorganització dels usos del temps.
 • Reforçar els serveis de la xarxa d’atenció a les dones en situació de violència masclista i desenvolupar eines específiques per abordar les violències contra les dones en absolutament tots els àmbits.
 • Impulsar l’Estratègia d’equitat menstrual, per a la garantia dels drets sexuals i reproductius.

Per últim, més enllà del contingut, el pla de govern republicà té una novetat destacable, en paraules de Plaja: “Concreta el compromís d’aquest Govern amb la rendició de comptes i, en aquest sentit, el pla incorpora un sistema de seguiment i avaluació a través d’indicadors de referència que han de permetre a la ciutadania saber de primera mà com s’avança en l’execució de les mesures adoptades”.

La portaveu també ha volgut subratllar que, en la seva elaboració, s’han recollit les mesures pactades entre els dos socis de Govern, Esquerra Republicana i Junts, i les de l’acord d’investidura amb la CUP, i hi han participat tots els departaments del Govern de forma coordinada, sota la supervisió de Presidència.

Etiquetes