Investigació, recerca i transferència tecnològica per garantir el futur agrari

Augment de la inversió en investigació i recerca de cara a l’obtenció de noves varietats pròpies que evitin les despeses en drets d’autor (royalties), adaptades a les característiques de Catalunya, i per a la modernització dels processos productius i de transformació dels productes agroalimentaris.

Reorientació i potenciar la investigació adreçada al benefici del país, incrementant l’efectivitat i els recursos dels centre de recerca.

Potenciació dels acords d’investigació amb altres països de condicions semblants per aprofitar sinergies.