Esquerra Republicana vetlla per l’elaboració i la formació de continguts i materials adaptats a les diferents necessitats de la seva gent: des de membres de les diverses cambres parlamentàries, alcaldes i alcaldesses i càrrecs electes locals fins a les Executives Locals i el conjunt de la militància. Treballem en tres grans àrees:

Formació bàsica
La formació bàsica s’adreça al conjunt de la militància. Se centra en temàtiques essencials per al coneixement de la proposta política d’Esquerra Republicana. Entre d’altres, consta dels següents mòduls formatius:

 • Història d’Esquerra Republicana
  Breu introducció a la història d’Esquerra Republicana des de la seva fundació, el 1931, fins a l’actualitat. Del partit de Macià i Companys al de Junqueras i Rovira.
 • Valors i estratègia d’Esquerra Republicana
  Breu introducció als principis i valors de la tradició política republicana: de la tríada llibertat, igualtat i fraternitat als plantejaments feministes, ecologistes i socialment transformadors de l’esquerra dels nostres dies. També és fa un repàs a com aquests elements ajuden a conformar l’estratègia política d’Esquerra Republicana.
 • Països Catalans
  Breu introducció des d’un punt de vista conceptual, històric i polític al projecte nacional dels Països Catalans.
 • Feminisme
  Breu introducció a les qüestions més essencials que situa a l’agenda política el modern moviment feminista.
 • LGTBI
  Breu introducció a la significació social de les identitats de gènere.
 • Transició ecològica
  Breu introducció als reptes de futur que ens planteja la transició ecològica.
 • Ciutadania
  Breu introducció al model republicà de ciutadania en un món divers i en transformació.
 • Codi ètic i de conducta d’Esquerra Republicana
  Breu introducció als principis d’ordre ètic que han de guiar l’actuació de la gent d’Esquerra Republicana en l’àmbit públic i, molt específicament, en l’institucional.

*Per més informació: [email protected]Formació municipalista
La formació municipalista s’adreça específicament als alcaldes i alcaldesses d’Esquerra Republicana, així com als seus regidors i regidores, tant de govern com d’oposició. L’oferta formativa que es posa a la seva disposició inclou aspectes polítics, tècnics i d’adquisició d’habilitats.

*Per més informació: [email protected]Postgrau universitari en Lideratge institucional i gestió de polítiques públiques
Postgrau universitari obert a persones vinculades a Esquerra Republicana i el Jovent Republicà centrat en les polítiques públiques. Especialment adequat per a la gent interessada a aprofundir en un sentit ampli en el treball institucional. Places limitades. (en curs de realització)

*Per més informació sobre la propera edició: [email protected]