Portal de Transparència

Com es recull en el Codi ètic i en el Codi de Conducta del partit, creiem fermament que l’ètica i la política han de constituir un binomi estret i permanent i així ho hem demostrat al llarg de més de 80 anys.

Canal ètic i denúncia ciutadana
Per refermar aquest compromís, qualsevol queixa, denúncia, suggeriment o pregunta relativa al codi ètic del partit, al seu Codi de Conducta o al compliment normatiu pot ser adreçada a través del Canal Ètic d'Esquerra Republicana que està gestionat pel seu Responsable de Compliment tal com regula l'article 341.3 del Llibre III del Reglament de Règim Intern d'Esquerra Republicana.

Responsable de Compliment
Lluís Mombiela
Calàbria,166 - 08015 Barcelona
Telèfon 93 453 60 05
[email protected]

Esquerra Republicana té 0,00€ de deute a dia d'avui Seguim lliures per ser lliures Coneix els nostres comptes