Transparència

Com es recull en el Codi ètic i en el Codi de Conducta del partit, creiem fermament que l’ètica i la política han de constituir un binomi estret i permanent i així ho hem demostrat al llarg de més de 80 anys.

Esquerra Republicana té 0,00€ de deute a dia d'avui Seguim lliures per ser lliures Coneix els nostres comptes