El món forestal, un recurs agrari més

La superfície forestal compleix una triple finalitat: és un espai d’ús públic i de lleure, té una funció ecològica i paisatgística i, alhora, és una producció agrària més, de fusta i biomassa. Com a producció agrària, ha de tenir les mateixes premisses que la resta de produccions: qualitat, competitivitat, sostenibilitat i innovació.

Control, en la mesura que sigui possible, de les plagues declarades i que afecten tant els boscos com els conreus: senglars, vespes asiàtiques, etc.

Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la tecnificació dels processos productius del sector forestal.