Fer dels Països Catalans un espai de comunicació

Els Països Catalans són una realitat cultural i lingüística. Que els diferents territoris d’aquesta realitat puguin compartir un espai comunicatiu ajuda a reforçar-ne els vincles i la consciència col·lectiva.