Formació permanent al llarg de la trajectòria professional

Model basat en una alta inversió en formació de les persones en tots els àmbits (universitari, professional i escolar), que garanteix un aterratge amb formació adequada al mercat de treball, però també el reciclatge permanent en funció dels canvis als quals està sotmès el mercat. És necessari crear, desenvolupar i consolidar un sistema propi de formació professional de qualitat i adaptat a les necessitats personals i professionals de les persones i de les empreses en el mercat de treball. Actuant des de l’orientació al món empresarial i del treball, cal impulsar l'escolarització per a la professionalització en els nivells formatius mitjans i superiors.

Catalogar les especialitats demanades al mercat de treball i potenciar-les orientant a la demanda real de les empreses

Enfocar la FP a la realitat del teixit productiu i potenciar i facilitar la formació continuada a les empreses.