Garantia d’accés a les dones a tots els àmbits de representació i presa de decisions

Tot i que la regulació legal així ho disposa, la presència real de dones en els àmbits de visualització pública, representació i presa de decisions és encara molt minoritària, respecte a la participació real de les dones en la vida pública. I encara avui, malgrat tot, hi ha una manca clamorosa de models de referència femenins en tots els àmbits.

Garantir, en totes les estructures administratives institucionals, la participació de dones en condicions de representació paritària.

Promoure l’elaboració de plans d’igualtat a empreses i organismes que no estiguin obligats per la llei.