Per formar part d'una comissió sectorial cal enviar un correu electrònic a [email protected] i sol·licitar-ho

Les comissions sectorials són òrgans de debat i de treball que es constitueixen sobre la base d’àrees temàtiques per col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes i el posicionament públic d’Esquerra Republicana.
Cada persona afiliada podrà formar part, com a màxim, de dues comissions sectorials i les persones amigues d'una.


Llistat de les comissions sectorials:


- CS Administracions Públiques
- CS Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca
- CS Ciutadania i Migracions
- CS Comerç, Turisme i Consum
- CS Cooperació, Pau i Drets Humans
- CS Comunicació Audiovisual
- CS Cultura
- CS Drets i benestar dels Animals
- CS Drets Socials
- CS Educació
- CS Empresa, Indústria i Serveis
- CS Esports
- CS Fòrum Sindical
- CS Justícia
- CS Memòria
- CS Medi Ambient i Energia
- CS Moviments Socials
- CS Política Econòmica i Financera
- CS Política Lingüística
- CS Política Territorial i Habitatge
- CS Salut
- CS Seguretat, Emergències i Protecció Civil
- CS Societat Digital
- CS Treball, Autònoms i Economia Social
- CS Unió Europea i Política Internacional
- CS Universitats, Recerca i Innovació