Justícia, servei públic universal

Una Administració de Justícia eficaç, eficient, desburocratitzada, propera, garantia del ple exercici dels drets i de l’estat de dret, que garanteixi de forma efectiva la tutela judicial i que fiscalitzi fefaentment els poder públics.

Una Administració de justícia accessible per a tothom, que garanteixi la tutela judicial efectiva en condicions d’igualtat mitjançant la gratuïtat dels serveis de defensa per la ciutadania més vulnerable econòmicament.

Potenciació de mecanismes de justícia restaurativa i d’eines de resolució de conflictes com la mediació com a pas previ a la judicialització de conflictes.