“La República que farem” és la proposta política d'Esquerra Republicana per a la República Catalana. Amb aquesta finalitat, Esquerra Republicana ha realitzat durant el 2016-2017 un cicle de jornades per presentar els pilars de la República en cadascun dels àmbits sectorials, obrir el procés constituent a la ciutadania i debatre amb la societat civil el model de República que farem.