LA REPÚBLICA QUE FAREM: L'empresa, motor d'una economia circular, productiva, innovadora i solidària »»

La República té el repte que Catalunya sigui el motor econòmic del sud d'Europa a la Mediterrània, per a la qual cosa cal construir un model econòmic divers, competitiu i sostenible, basat en l’economia productiva i una xarxa logística adequada, que aprofiti el talent humà a partir de la recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi solidàriament a corregir les desigualtats socials. Els pilars d'aquesta proposta són els següents:

L’economia catalana ha de tenir la capacitat i estar preparada per competir en la globalització. Per a això, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les pimes, invertir contínuament en R+D+i, disposar de les infraestructures necessàries, garantir l’accés al finançament assignant recursos per potenciar nous sectors productius i creant les condicions per al desenvolupament d’ecosistemes empresarials que propicien l’activitat econòmica, reduir els costos energètics, impulsar la internacionalització... convertint-se en un país TIC avançat i innovador.

Garantir des de l’Estat les infraestructures necessàries per a la mobilitat i la connectivitat per al desenvolupament empresarial:

  1. Prioritzar el corredor mediterrani ferroviari complet.
  2. Impulsar les interconnexions de ferrocarril, ports i aeroports de Catalunya.
  3. Corregir el dèficit d’inversions en Rodalies.

Modernitzar els polígons industrials d’arreu del país, amb una xarxa de connexió a Internet d’alta velocitat a tot el territori, garantint la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i l’extensió de les possibilitats de la innovació.

Fomentar els processos d’innovació tecnològica empresarials, a partir del sistema català de R+D+i, alineat amb les polítiques i estratègies d’innovació de la Unió Europea.

Posar a disposició del teixit empresarial, especialment de les pimes, les infraestructures de recerca i innovació del país, per impulsar-ne el desenvolupament empresarial.

Promoure el finançament de risc de projectes empresarials amb un seguiment transparent i real d’aquesta inversió (retorn en beneficis) i una atenció professional a les idees que es presenten.

El seu objectiu és millorar l’enfocament de la iniciativa empresarial a Europa, simplificar el marc regulador i de polítiques per a les pimes i eliminar les barreres restants perquè es puguin desenvolupar.

Desenvolupar una política d’internacionalització pròpia, que faciliti la identificació de les empreses catalanes, especialment les pimes, amb imatge de qualitat diferenciada.