Negociació, mediació i arbitratge, eixos de les relacions laborals

La negociació, l’acord, i la mediació i l’arbitratge, si escau, han de ser les eines per solucionar els conflictes laborals implícits en les empreses i la societat. El dret a la vaga, que no ha de tenir cap restricció, i la judicialització dels conflictes han de ser una mesura excepcional.

El Tribunal Laboral de Catalunya (organisme de mediació i arbitratge) ha de ser una institució central en el marc laboral català, tant en les relacions laborals entre empreses i treballadors com a l’entorn de l’administració.

Un Cos d’Inspecció de Treball amb capacitat d’intervenir més activament i en més supòsits en la negociació si alguna de les parts ho demana.

El Codi Català del Treball ha de garantir la igualtat de les forces i la protecció dels drets en uns conflictes que sempre són, inicialment, desiguals.