Suport a l’emprenedoria i al treball autònom

Catalunya és un país en què l’emprenedoria ha estat present històricament. Emprendre va associat a la nostra manera de ser i de fer. El suport a l’emprenedoria i al treball autònom ha de facilitar el naixement de projectes emprenedors i la consolidació, així com una clara legislació del treball autònom, tant en la definició com en la regulació fiscal i de seguretat social. I és aquest esperit el que s’ha de potenciar si volem que Catalunya sigui capdavantera en recerca, desenvolupament i innovació i el que comportarà creixement econòmic. Alta inversió en recerca, desenvolupament i innovació, com a sistema de reinversió permanent de part dels excedents i beneficis tant de les empreses com de les administracions, amb la millora de la transferència de coneixement i de la recerca generada, i especial atenció a la recerca enfocada cap a les oportunitats específiques.

Establir la progressivitat contributiva amb quotes en funció dels ingressos de l'activitat i fomentar mesures com vacances fiscals i bonificacions.

Prioritzar i reforçar les solucions a les necessitats reals de l’emprenedoria (col·laboradors, entitats de crèdit, empreses...).

Foment del desenvolupament i innovació empresarial amb incentius a la inversió i reinversió de recursos.