Un model orientat a l’excel·lència: formació contínua, recerca i innovació

El model ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en la formació contínua, la recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en l’àmbit de la salut i el benestar social.

Potenciar la recerca i la innovació com a eines imprescindibles per assolir l’excel·lència del sistema, orientades a millorar la salut i el benestar dels ciutadans.

Potenciar la indústria biomèdica a través de la valorització del coneixement i la innovació generats per tots els professionals de la salut. Crear un ecosistema sòlid de transferència de coneixement acostant la indústria biomèdica als centres de recerca en salut i potenciar la cooperació entre ambdós.