Una gran entitat paraigua que esdevingui una confederació esportiva

El sector esportiu ha d’assolir al màxim les seves potencialitats tot fomentant, sense exclusions, el treball en xarxa i la col·laboració en el marc d’una confederació esportiva catalana amb vocació d’aplegar les entitats privades que treballen en el sector.

Fomentar la constitució d’una confederació esportiva catalana, representativa de les organitzacions que gestionen el sector, que coordini territorialment i sense exclusió les entitats que treballen en l’àmbit de l’esport de Catalunya.