Una República Catalana en una Europa federal

La defensa del nou país ha d’incloure el marc internacional en què s’haurà de moure aquest nou estat. El model d’estat republicà que defensem assoleix el seu màxim sentit si és dins de la Unió Europea. L’europeisme és i ha estat molt majoritari en la cultura política catalana. Per això, la nova República ha de néixer dins d’aquesta Unió Europea en constant definició. Volem ser actors destacats en la construcció d’una Europa políticament vertebrada, complexa i plural. Una Europa que sigui capaç de superar la fragmentació i les profundes desigualtats que conté i deixar de banda aquesta política desplegada davant la crisi, al servei dels interessos dels estats dominants, les institucions financeres i el gran capital.

Defensar la conversió de la Comissió en un govern no subjecte a quotes estatals, i responsable davant d’un Parlament Europeu que, a més, tingui iniciativa legislativa.

Treballar aliances per aconseguir una majoria d'estats a favor de superar l'estancament actual del projecte europeu i anar progressivament cap a la creació dels Estats Units d'Europa.