El Govern aprova una nova estratègia de lluita contra la corrupció, liderada pel Departament d’Acció Exterior

L’estratègia compta amb 25 mesures contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, consensuades amb la ciutadania, la societat civil i experts en l’àmbit

El Govern de Catalunya ha aprovat l’estratègia de lluita contra la corrupció i enfortiment de la integritat pública, un projecte que representa un pas endavant per construir un sistema democràtic de qualitat. La iniciativa, que era una de les prioritats d'Esquerra Republicana en aquesta legislatura, ha estat impulsada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en coordinació amb els departaments de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i de Polítiques Digitals i Administració Pública. L’objectiu és situar Catalunya al nivell dels països europeus referents en qualitat democràtica i bon govern.

En la definició de l’estratègia hi han col·laborat experts en la lluita anticorrupció i també, per primera vegada, la ciutadania ha pogut fer aportacions a través d’un procés participatiu. El treball conjunt dels departaments, la ciutadania i els experts, ha donat llum a 25 accions concretes que milloren la qualitat institucional i la transparència del Govern, i impulsen un marc d’integritat compartit per a tots els treballadors i directius de la institució. Les mesures són aplicables en 2 anys.

Es tracta, doncs, d’un document estratègic transversal que afectarà a l’Administració de la Generalitat i al sector públic. El projecte s’emmarca en la voluntat del govern català d’esdevenir un referent europeu en la lluita contra la corrupció.


Mesures que garanteixen la qualitat democràtica de Catalunya

Entre les 25 mesures que inclou l’estratègia per la integritat pública destaquen la millora en el sistema de protecció dels alertadors i la garantia que les bústies ètiques de denuncia seran 100% anònimes; la publicació de les dades acadèmiques i professionals dels alts càrrecs i personal directiu; i l’augment del control dels actius a l’estranger i la persecució de delictes de frau fiscal.

Per garantir que la implementació de l’estratègia serà efectiva s’ha creat un marc de governança amb quatre objectius: l’impuls, el seguiment i l’avaluació de l’estratègia; la coordinació amb institucions superiors prescriptores en matèria de lluita contra la corrupció; la participació de la ciutadania; i la rendició de comptes.