Natàlia Mas, Laura Vilagrà i Ester Capella es dirigeixen a la reunió del Consell Executiu. ACN
Natàlia Mas, Laura Vilagrà i Ester Capella es dirigeixen a la reunió del Consell Executiu. ACN

Ester Capella: “La llei estatal té forats, els omplim per protegir els llogaters i evitar la picaresca que s’ha instal·lat”

El Govern de la Generalitat omple el buit de la llei espanyola d’habitatge i estén la limitació de preus als contractes de lloguer per mesos la finalitat dels quals sigui cobrir necessitats d’habitatge permanent, que van quedar fora de la norma estatal en trobar-se en un buit legal. Només en quedaran al marge els lloguers destinats a finalitats de lleure, vacances, recreatives o culturals (certàmens, congressos, fires, festivals, esdeveniments, etc.), però no aquells lloguers per a finalitats professionals, laborals, d’estudis, d’atenció o assistència mèdica, que actualment quedaven al marge de la limitació de preus i que havien esdevingut el gran forat en l’aplicació efectiva de la mesura.

Concretament, el Govern ha aprovat avui un Decret Llei que regula els arrendaments temporals i el lloguer d’habitacions a les zones declarades de mercat residencial tensat, on s’aplica des de fa més d’un mes la contenció de preus del lloguer. El Decret Llei modifica diversos articles de la Llei catalana del dret a l’habitatge (18/2007) i, per evitar interpretacions interessades, concreta que el lloguer de temporada és aquell amb finalitats de lleure, vacances, recreatives o culturals. Aquests es consideren usos diferents dels d’habitatge i, per tant, no els és d’aplicació la contenció de rendes.

En canvi, delimita que l’arrendament d’habitatge per a finalitats professionals, laborals, d’estudis, d’atenció o assistència mèdica o d’altres anàlogues és lloguer destinat a cobrir necessitats d’habitatge permanent, tot i que amb una durada temporal. Aquests casos, doncs, estan sotmesos a la limitació dels preus del lloguer. En aquest sentit, el Decret Llei obliga que en tots els contractes de lloguer hagi de constar la causa o finalitat de l’arrendament.

Fre a l’especulació amb el lloguer d’habitacions

Pel que fa a l’arrendament de l’habitatge per habitacions, la norma especifica que la suma de les rendes pactades en els diversos contractes de vigència simultània d’un habitatge ubicat en una zona de mercat residencial tensat no pot superar la renda màxima que li seria aplicable si es llogués com a habitatge unitari.

Per a aquest govern, l’habitatge és una priorat política
Ester Capella Consellera de Territori

“Establim mesures per protegir els llogaters i evitar la picaresca que s’ha instal·lat, que hi hagi qui eludeixi la limitació del preu i busqui aixopluc en el buit legal”, ha explicat en roda de premsa la consellera de Territori, Ester Capella. “Per a aquest govern, l’habitatge és una priorat política, un dret que hauria de ser fonamental, que hem de garantir-lo per fer una societat més justa i amb igualtat d’oportunitats per a tothom”, ha assegurat. “La llei estatal té forats, nosaltres els omplim amb les competències que té Catalunya”, ha dit.

D’altra banda, introdueix una sèrie d’obligacions en matèria de publicitat i informació i un règim sancionador per a qui les incompleixi. D’aquesta manera, en els anuncis, les ofertes i els contractes de lloguers és obligatori informar sobre el preu de referència del lloguer que resulti del sistema d’índexs, la renda del darrer contracte vigent dels últims cinc anys i la condició de gran tenidor del propietari, si és el cas.

Es desplega el règim sancionador

Pel que fa al règim sancionador, es considera infracció molt greu llogar l’habitatge per un preu que superi el 30% del màxim aplicable segons el règim de contenció de preus; infraccions greus llogar-lo per un preu superior d’entre el 10% i el 30% així com no fer constar en el contracte la causa o finalitat de l’arrendament i repercutir en els arrendataris les despeses de gestió immobiliària així com els de formalització del contracte; i és infracció lleu no fer constar la informació requerida en la publicitat, les ofertes o els contractes i llogar el pis per un preu que superi fins a un 10% el màxim aplicable en la contenció de rendes.

En aquests moments, 140 municipis de Catalunya, on hi viu el 80% de la població, ja disposen de mecanismes de control del preu del lloguers. La Generalitat ja ha iniciat els tràmits per a incloure 131 municipis nou. En total, la limitació dels preus del lloguer arribarà a 271 municipis, on hi viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població de Catalunya.