LA REPÚBLICA QUE FAREM: Una República de benestar que redistribueixi la riquesa »»

La República Catalana ha de nèixer amb el propòsit d’esdevenir una societat cohesionada garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. Una República que redistribueixi la riquesa per donar una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten i eradicant la pobresa. Una República Catalana del benestar que esdevingui un dels països més avançats d’Europa en la garantia de drets socials i la igualtat d’oportunitats. Els pilars d'aquesta proposta són: