LA REPÚBLICA QUE FAREM: Un model de seguretat integral al servei de la ciutadania >>

La República Catalana assumirà plenes competències en matèria de seguretat pròpies d’un estat. En aquest sentit, haurà de desenvolupar un model de seguretat integral sòlid, eficaç i discret al servei de la ciutadania, amb un model de cos policial democràtic i de proximitat que actuï amb proporcionalitat i sigui efectiu a tot el territori, complementat amb un servei d’emergències i protecció civil amb mitjans i efectius suficients per fer un bon servei en coresponsabilitat amb la ciutadania. Els pilars d'aquesta proposta són: