LA REPÚBLICA QUE FAREM: Una República educadora amb equitat i valors compartits >>

La República ha de bastir un projecte educatiu de país que garanteixi el dret a l’educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi una educació gratuïta i de qualitat. Un model educatiu i d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels resultats i, en el qual, la Formació Professional sigui element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu. Un nou model lleial als valors republicans i compromès fermament en el poder transformador que pot tenir l’educació per formar la ciutadania de la República Catalana i garantir-ne la cohesió social. Els pilars d'aquesta proposta són: